Disclaimer

Alle genoemde prijzen zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Vormgevingsfouten voorbehouden. Zolang de beschikbaarheid/voorraad strekt. Vertoonde afbeeldingen zijn illustratief en kunnen afwijken van de omschreven uitvoering. Deze aanbiedingen zijn alleen verkrijgbaar bij Voetbalticketsonline en niet geldig in combinatie met andere acties.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Hoewel aan de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorg is besteed, kan Voetbalticketsonline op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiende uit eventuele foutieve informatie op en/of het gebruik van www.voetbalticketsonline.nl.

Aan de informatie op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De uitingen van derden op de openbare en/of gesponsorde gedeelten van deze website vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van Voetbalticketsonline . Voetbalticketsonline is daarvoor niet aansprakelijk.

Voetbalticketsonline behoudt zich het recht voor uitingen van derden niet te plaatsen, of te verwijderen van deze website.

Verwijzingen (links) naar externe websites (websites die niet binnen het domein www.voetbalticketsonline.nl vallen), zijn slechts informatief. Voetbalticketsonline is niet verantwoordelijk en/ of aansprakelijk voor de inhoud en/ of het privacy beleid van externe websites.

Copyright

Alle rechten berusten bij Voetbalticketsonline, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op deze website.

Deze website is eigendom van Voetbalticketsonline. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Voetbalticketsonline, is het niet toegestaan (delen van) deze website te verveelvoudigen, op te slaan (in een gegevensbestand), te wijzigen of openbaar te maken, in welke vorm of op welke wijze dan ook.